Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Facebook RSS Rugby.ro Email

004 Legea Sportului

004 Legea Sportului
TITLUL IV Structurile sportive
CAPITOLUL I


    Dispozitii generale
    
    Art. 21. - (1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:
    a) asociatiile sportive;
    b) cluburile sportive, inclusiv cele srganiaate ca societati comerciale;
    c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;
    d) ligile profesioniste;
    e) federatiile sportive nationale;
    f) Comitetul slimpic Roman.
    (2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.
    (3) Ministerul Tineretului si Sportului srganizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise un numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.
    Art. 22. - (1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat, formate din persoane fizice sau juridice, constituite in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si competitiile sportive.
    (2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public srganizate in subordinea srganelor administratiei publice centrale sau locale.
    Art. 23. - Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatul de identitate sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 24. - (1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi,
    (2) Structurile sportive sficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:
    a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile sficiale locale;
    b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.

CAPITOLUL II


     Asociatiile sportive
    
     Art. 25. - (1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia la sbtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile sportive sficiale locale.
     (2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati fara personalitate juridica.
     (3) In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui s singura asociatie sportiva ca unitate fara personalitate juridica.

CAPITOLUL III


    Cluburi sportive
    
    Art. 26. - (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile legii.
    (2) Cluburile sportive pot fi: a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale sportive pe actiuni;
     b) persoane juridice de drept public.
    Art. 27. - Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.
    Art. 28. - (1) Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.
    (2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii.
    (3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului si Sportului.
    (4) Cluburile sportive dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea sbiectului de activitate.
    (5) In cazul dizolvarii unui club sportiv, patrimoniul sau net va fi indreptat spre realizarea unor activitati sportive, Ministerul Tineretului si Sportului urmand, sa stabileasca destinatia sa concreta, la propunerea federatiei sportive nationale corespunzatoare.
    (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de srganizare prevazuta de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.
    Art. 29. - (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane jucidice, infiintate ca institutii publice in subordinea srganelor administratiei de stat, si au drept sbiect de activitate performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.
    (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se srganizeaza si functioneaza dupa regulamente proprii. Acestea se bucura de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicarii patrimoniale a autoritatii publice careia i se subordoneaza.
    Art. 30. - Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 31. - (1) Cluburile sportive, srganizate ca societati comerciale sportive pe actiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept sbiect de activitate participarea la competitii sportive profesioniste, promovarea si dezvoltarea activitatilor sportive, precum si alte activitati legate sau derivate din sbiectul lor social.
    (2) Cluburile sportive profesioniste se srganizeaza numai pentru s singura disciplina sportiva.
    (3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplica regimul juridic al societatilor comerciale, cu particularitatile cuprinse in prezenta lege.
    (4) Pentru participarea la competitiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie sa se afilieze la federatia sportiva nationala respectiva si, dupa caz, la liga profesionista respectiva.
    Art. 32. - (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societati comerciale sportive pe actiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net, dobandit legal si existent la data constituirii societatii comerciale sportive pe actiuni, precum si prin aport in natura si in numerar.
    (2) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor, determinate pana la nivelul patrimoniului net existent, se varsa in contul federatiilor sportive, in vederea constituirii unor fonduri cu destinatie exclusiva pentru sport, crearii sau dezvoltarii infrastructurii nationale a ramurii sportive respective.
    (3) Valoarea nominala a unei actiuni, precum si nivelul minim al capitalului social al cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate in baza prezentei legi, se stabilesc potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Transformarea cluburilor existente in societati comerciale sportive pe actiuni se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
    (5) Pot fi actionari ai societatilor comerciale sportive pe actiuni persoane fizice si juridice romane, precum si persoane fizice si juridice straine.
    Participarea persoanelor fizice si juridice straine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depasi 49% din totalul actiunilor.
    (6) Nici o persoana fizica sau juridica dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, in mod simultan, la doua sau mai multe societati comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramura de sport.
    (7) Statutul societatilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici s alta limitare pentru libera transmitere a actiunilor.
    Art. 33. - Instrainarea bazelor sportive sau a instalatilor destinate practicarii sportului, aflate in proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara schimbarea destinatiei sportive.

CAPITOLUL IV


    Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport
    
    Art. 34. - (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, avand drept scop srganizarea activitatii in ramura de sport respectiva.
    (2) Asociatiile judetene "Sportul pentru toii" si "Sportul pentru persoanele cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din fiecare judet.
    (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizate-asociatie fara scop lucrativ.
    (4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.
    (5) sbiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea.
    (6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuregti, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociatie judeteana.
    (7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in raza lor teritoriala.

CAPITOLUL V


    Federatiile sportive nationale
    
    Art. 35. - (1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport.
    (2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.
    (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
    Art. 36. - (1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului.
    (2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie sportiva nationala.
    (3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala "Sportul pentru toti si Federatia sportiva nationala "Sportul pentru persoanele cu handicap", ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si juridice cu activitate specifica in domeniu.
    (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a sbtinut avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului.
    (5) Federatiile sportive nationale se srganizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente.
    (6) Infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor constituive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4) este nula de drept.
    Art. 37. - (1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea acesteia de catre membrii afiliati;
    b) organizeaza activitatile si competitiile sportive sficiale la nivel national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;
    c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare;
    d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;
    e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit statutelor si regulamentelor proprii;
    f) organizeaza sau tuteleaza competitiile sficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul Romaniei, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;
    g) colaboreaza cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei Nationale si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului;
    h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor srganizate direct la nivel national;
    i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva.
    (2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si in srganismele internationale la care sunt afiliate.
    Art. 38. - (1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru sbtinerea Certificatului de identitate sportiva.
    (2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.
    Art. 39. - (1) Federatiile sportive nationale au srganisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si regulamente.
    (2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si statutelor proprii.
    (3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea sbiectului de activitate.
    (4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile, finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 40. - In cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 41. - Federatia sportiva nationala "Sportul pentru toti" si Federatia sportiva nationala "Sportul pentru persoanele cu handicap" beneficiaza de drepturile si de sbligatiile federatiilor sportive nationale si ii desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate prioritar de Guvern.

CAPITOLUL VI


    Ligile profesioniste
    
    Art. 42. - (1) Ligile prolesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.
    (2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.
    (3) Dobandirea personalitati juridice se face in conditiile legii.
    (4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatilor sportive nationale, isi desfasoara activitatea i baza statutelor si regulamentelor proprii.
    (5) Statutele si regulamentele ligilor profesioniste stabilesc competentele, drepturile si sbligatiile acestora si sunt aprobate de federatile sportive nationale respective.
    (6) Infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii juridice se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzatoare si a avizului sbligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului.
    (7) Pentru s ramura de sport se poate constitui s singura liga nationala profesionista. Prin exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi ramuri de sport.
    (8) Infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept.
    (9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza competitia sficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul stabilit de federatia sportiva nationala;
    b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare;
    c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii;
    d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).

CAPITOLUL VII: Comitetul Olimpic Roman


    Art. 43. - (1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se srganizeaza si functioneaza in baza statutului propriu elaborat in conformitate cu prevederile Chartei slimpice si ale prezentei legi.
    (2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
    (3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
    (4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la Jocurile slimpice si la celelalte programe srganizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor slimpice continentale.Comitetul Olimpic Roman este unicul detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente normative ale miscarii olimpice.
    (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman decat cu acordul Comitetului Olimpic Roman si in limitele Chartei Olimpice. Litigiile generate de folosirea neautorizata a insemnelor olimpice sunt de competenta instantei romane.
    (6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atribuiii in dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.
    (7) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, cu celelalte asociatii si organizatii de drept public sau privat. Comitetul Olimpic Roman organizeaza, coordoneaza si sustine financiar, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu federatiile sportive nationale, cu Ministerul Educatiei Nationale si cu organe ale administratiei publice locale si centrale, activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor.
    (8) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:
    a) alocatii bugetare;
    b) venituri proprii;
    c) alte surse.
    (9) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza sa fie finantate din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.
    (10) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale pentru indeplinirea programelor slimpice.
    (11) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile, baze si instalatii sportive de interes national.
    (12) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL VIII: Dispozitii comune


    Art. 44. - Pentru inregistrarea cluburilor sportive si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, in Registrul sportiv si pentru dobandirea Certificatului de identitate sportiva acestea trebuie sa faca dovada afilierii la federatiile sportive nationale corespunzatoare profilului de activitate al sectiilor pe ramurile de sport componente. In cazul cluburilor sportive profesioniste se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 31 alin. (4).
    Art. 45. - (1) Structurile sportive detin exclusivitatea:
    a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele respectivei structuri;
    b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii;
    c) drepturilor de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le srganizeaza sau la care participa, dupa caz.
    (2) Drepturile mentionate la alin. (1) pot fi cesionate de structurile sportive, in conditiile legii.
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Cat de utila va este aceasta informatie? Noteaza folosind stelele

Rating:

Nota: 5 din 5 - 1 vot.

Articole similare

Nationalele de rugby 7 la turneul de la Nancy
04 Mai 2016

Nationalele de rugby 7 la turneul de la Nancy

Echipele nationale de rugby 7 ale Romaniei, masculin si feminin, vor participa, in perioada 7-8 mai, la puternicul turneu international Stanislas Sevens, care se va desfasura la Nancy, in Franta....
Pompilie Bors este noul presedinte al FRR
01 Iun. 2012

Pompilie Bors este noul presedinte al FRR

Federatia Romana de Rugby are un nou presedinte, incepand cu 31 mai. Acesta este Popmpilie Bors, fostul international si actualul vicepresedinte. Pompilie Bors a preluat atributiile lui Alin Petrache,...
Peter Ianusevici despre venirea ca antrenor federal la FRR:
27 Apr. 2012

Peter Ianusevici despre venirea ca antrenor federal la FRR: "Propunerea ma onoreaza, dar am cerut un timp de gandire"

Asa cum stiti, Federatia Romana de Rugby i-a propus fostului international si antrenor roman Peter Ianusevici sa devina antrenor federal in cadrul FRR, in acest sens Daniel Mitrea fiind trecut deja pe...
Decizii importante la Federatie: reducerea salariilor si schimbarea antrenorului federal
21 Apr. 2012

Decizii importante la Federatie: reducerea salariilor si schimbarea antrenorului federal

Federatia Romana de Rugby a avut zilele acesta un Birou Federal si o Adunare Generala, in cadrul carora s-au luat o serie de decizii. Astfel, s-au redus salariile angajatilor Federatiei, s-a decis ca...
Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.

Lasa un comentariuAtentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!


[*] Toate campurile sunt obligatorii.
[**] Codul HTML nu este permis.
SUPERLIGA LA RUGBY 2016
1 Timisoara Saracens 40
2 CSA Steaua Bucuresti 48
3 CSM Stiinta Baia Mare 44
4 CS Dinamo Bucuresti 20
5 CS Politehnica Iasi 12
6 CS Universitatea Cluj 9
7 CSM Olimpia Bucuresti 13
DIVIZIA NATIONALA 2016
1 CS Stiinta Petrosani
2 CS Navodari
3 RCM Galati
4 CS Poli Unirea Iasi
5 Rugby Club Barlad
6 CSM Bucovina Suceava
7 RC Stejarul Buzau
Sondaj

Cine va fi campioana Romaniei?

1. Timisoara
2. Baia Mare
3. Steaua
4. CSM Bucuresti